Rynny to ważny element techniczny budynku, który chroni elewację przed nadmiernym zawilgoceniem przez spływającą z dachu wodę opadową oraz przydomowe chodniki przed kałużami, a roślinność przed nadmiernym zalaniem.

Czyszczenie rynien

Warto zadbać o rynny późną jesienią, po opadnięciu liści. Nawet kiedy założone są na rynny siatki ochronne (co robi się często w domach posadowionych wśród dużych drzew liściastych), i tak należy rynny regularnie czyścić, ponieważ siatki chronią jedynie przed dużymi liśćmi a niewielkie zanieczyszczenia i tak zalegają wewnątrz. Prace związane z czyszczeniem rynien są dość łatwe, jedyną trudność stanowić może dostanie się do nich. W budynkach niższych, gdzie okap znajduje się na wysokości 3 – 4 m, można samodzielnie dokonać tej czynności posługując się drabiną, jednak w wyższych budynkach należy ją zlecić wyspecjalizowanej firmie.

Jeśli wysokość domu pozwala na samodzielne usunięcie zanieczyszczeń, usuwamy zabrudzenia używając ogrodowego odkurzacza albo szczotki, pamiętając, żeby robić to delikatnie, nie narażając rynien na uszkodzenia.

Sprawdzenie drożności i szczelności

Przy okazji oczyszczania rynien, sprawdzić należy także stan ich powierzchni oraz zamocowań i spadki oraz drożność rur spustowych i szczelność systemu. Tę ostatnią testuje się w bardzo prosty sposób: po zatkaniu otworu odpływowego napełnia się rynnę wodą do połowy jej głębokości i obserwuje, czy nie ma przecieków. Po opróżnieniu rynny, trzeba sprawdzić, czy nie pozostają w niej kałuże. Jeśli tak, to oznacza, że rynna jest nieprawidłowo zamontowana. Najczęściej są to usterki wynikające z eksploatacji i wystarczy dogiąć rynajzy (uchwyty do rynien), żeby po powtórnym przetestowaniu okazało się, że rynna działa, jak należy.