Warto już na etapie wyboru projektu zdecydować z jakich materiałów będzie wykonany nasz dom, gdyż im większy będzie opór cieplny przegród zewnętrznych naszego domu, tym lepsza będzie jego izolacyjność cieplna tzn. nasz dom będzie ciepły zimą i chłodny latem. Do tego powinniśmy dążyć wybierając poszczególne materiały budowlane. Poprawimy komfort mieszkania i zaoszczędzimy na ogrzewaniu zimą.

Aby zoptymalizować grubość naszych ścian zewnętrznych pod względem izolacyjności cieplnej oraz dobrać odpowiednie materiały można skorzystać z prostego arkusza w Excelu, który można pobrać klikając na poniższy link:

Jest to prosty arkusz obliczający wartość oporu cieplnego domyślnie ściany zewnętrznej, można w nim wprowadzić swoje warstwy, z których składa się ściana, podać ich grubość oraz współczynnik przewodzenia ciepła dla każdej warstwy ( dla danego materiału). W ten sposób można obliczyć opór także innych przegród np. podłogi lub stropu.

Zanim jednak przystąpisz do tego warto zapoznać się z kilkoma istotnymi pojęciami…

Każdy materiał charakteryzuje się współczynnikiem przewodzenia ciepła λ. Jest to parametr, który charakteryzuje dany materiał budowlany pod względem ochrony cieplnej. Im wartość tego parametru jest niższa, tym materiał gorzej przewodzi ciepło, więc jest lepszym izolatorem przed stratami ciepła. Tym samym, im mniejsza wartość współczynnika przewodzenia ciepła tym mniejszej grubości przegrodę można zastosować. Na przykład:

Drewno 0,04 – 0,17 W/mK

Beton  0,8 – 1,28 W/mK

Drewno jest znacznie lepszym izolatorem niż beton!

Parametrem charakteryzującym daną przegrodę pod względem ochrony cieplnej jest współczynnik przenikania ciepła U. Im mniejsza wartość U, tym mniejsze są straty ciepła. Wartość tego współczynnika jest obecnie regulowana warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki – maksymalna dopuszczalna wartość dla ścian zewnętrznych wynosi 0,3 W/m²K. Jest to jednak wartość stosunkowo duża. Należy dążyć do uzyskania wartości mniejszych.  Im większa jest grubość przegrody, tym mniejszy jest współczynnik przenikania ciepła, lecz pamiętajmy, że niewielka grubość materiału izolacyjnego może mieć taki sam lub mniejszy współczynnik przenikania niż  znacznej grubości materiał konstrukcyjny np. beton.

Opór cieplny przegrody jest odwrotnością współczynnika przenikania ciepła —-> R=1/U. Im większa jest jego wartość tym przegroda gorzej przewodzi ciepło, zatem tym lepiej dla nas.