Wiele osób prezentuje stanowisko, że na swojej własnej działce można robić wszystko, na co ma się ochotę. W tym również budować domy jesienią tak, jak się to komu podoba. Czy to prawda? Niestety nie. Pomimo tego że dysponujemy aktem własności parceli, nie jest to argument, który pozwala na budowanie na niej w dowolny sposób. Każdy budynek, który będzie miał na niej powstać, powinien zostać skonsultowany z organem nadrzędnym, który ustala warunki zabudowy dla określonego terenu. Tym organem jest starosta powiatowy lub urząd gminy.

Wniosek o wydanie warunków zabudowy – to musisz o nim wiedzieć

1. Uzyskanie warunków zabudowy to pierwszy krok, poprzedzający dalsze ustalenia z architektem.

2. Zanim wybierzesz lub kupisz gotowy projekt domu, musisz uzyskać warunki zabudowy.

3. Wniosek o wydanie warunków zabudowy składany jest pisemnie, wraz z mapą kartograficzną, na której zaznaczasz obrys przyszłego budynku.

4. Jeśli wybudujesz dom, który nie będzie zgodny z warunkami zabudowy, musisz się liczyć z postępowaniem administracyjnym. W jego rezultacie, możesz zostać zmuszony nawet do rozbiórki domu.

5. Samodzielne złożenie wniosku o warunki zabudowy nie jest trudne. Jeśli jednak cenisz swój czas, możesz to zadanie powierzyć architektowi, który będzie projektował twój budynek.

6. Jak długo czeka się na wydanie warunków zabudowy – w przypadku terenów, dla których nie został ustalony miejscowy plan zagospodarowania, czas na wydanie warunków zabudowy powinien wynosić 2 miesiące. W niektórych przypadkach może się jednak przeciągnąć nawet do 6 i więcej miesięcy. Dla terenów, dla których jest ustalony plan zagospodarowania, warunki są wydawane znacznie szybciej, w ciągu kilku tygodni od złożenia wniosku.