Co kryje się pod tajemniczym skrótem wzizt ? Jego pełne rozwinięcie brzmi: Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. Jest to obszerny zbiór informacji, określających co i jak można budować na danym terenie. Czy wzizt jest ważny dla osoby, która planuje rozpoczęcie inwestycji budowlanej – mieszkaniowej lub innej o charakterze komercyjnym? Zdecydowanie tak.

Z warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dowiemy się takich rzeczy, jak:

  • Jaki rodzaj budownictwa może powstać na danym obszarze.
  • Jaka jest dopuszczalna wysokość budynków.
  • Na jakie cele mogą być wykorzystywane powstałe budynki (usługi, produkcja, mieszkanie).
  • Jakiego typu materiały budowlane mogą być użyte do wzniesienia budynku,.
  • W jakiej odległości obiekt powinien powstać od linii zabudowy
  • Jakie kolory można zastosować do wykończenia dekoracji
  • Jaki powinien pozostać stosunek terenu zielonego do powierzchni zabudowanej.

WZIZT są udzielane w postaci pisemnej, przez urząd gminy, miasta lub starostwo powiatowe. Czy możliwe są modyfikacje w już istniejącym wzizt? Tak, jednak wymagają one długiej drogi administracyjnej. Dodatkowo, aby wniosek miał szansę powodzenia, powinien zebrać poparcie większej liczby mieszkańców konkretnego terenu oraz winien zostać podparty logicznymi oraz rozsądnymi argumentami, przemawiającymi że jest to zasadne działanie.

Kto może wystąpić o wzizt?

To bardzo ważna wiadomość – aby otrzymać wzizt dla danej działki, wcale nie trzeba być jej właścicielem. Pozwala to sprawdzić wzizt zanim zdecydujemy się na zakup konkretnej parceli, z myślą o budowie domu.