Czy budowanie domu to coś prostego i szybkiego? Z całą pewnością nie. Wie o tym każda osoba, która kiedykolwiek próbowała wybudować dom mieszkalny lub inny obiekt. Zanim będziemy mogli przystąpić do właściwych działań budowlanych, związanych z wznoszeniem i realizacją projektu, konieczne stanie się dopełnienie wszystkich formalności, związanych z uzyskaniem warunków zabudowy.

Dlaczego warunki zabudowy są ważne?

To z nich dowiedzą się Państwo tego, jaki może, a jaki nie może być budowany przez Państwa obiekt. Jaką może mieć wysokość, z czego powinno być wykonane pokrycie dachowe, a także jaki kolor elewacji jest dopuszczany do użycia. Dodatkowo, warunki zabudowy informują o tym, czy w obiekt może powstać w dowolnym miejscu na działce, czy konieczne jest zastosowanie tak zwanej linii zabudowy. Co to takiego? Odległość, w jakiej można budować od granicy działki lub drogi. Jest ona zazwyczaj taka sama, jak w sąsiednich nieruchomościach.

Do kogo złożyć wniosek o warunki zabudowy?

Organem nadrzędnym, wydającym warunki zabudowy dla Państwa działki, będzie urząd gminy lub starostwo powiatowe. Złożenie wniosku o warunki zabudowy ma postać pisemna i odbywa się na gotowym formularzu, który uzupełniamy swoimi danymi. Gotowe wnioski o wydanie warunków zabudowy, można pobrać ze stron internetowych właściwych urzędów. Ich wypełnienie nie jest skomplikowane.

Czy do wniosku składa się załączniki?

Tak – składając wniosek o wydanie warunków zabudowy, niezbędne staje się dołączenie do niego załączników. Będzie to mapa z naniesionym szkicem planowanego budynku i zaznaczonym wjazdem. Dodatkowo, należy uzyskać opinię o możliwości podłączenia mediów do naszej nieruchomości.